Com el col·legi Rosselló-Pòrcel ha salvat la societat catalana?

Quan a principis d’any se’m va proposar una col·laboració mensual des de l’Endavant, vaig prometre’m a mi mateix tractar temes que fossin candents i delicats. Aquesta, certament, va ser una decisió força arriscada si tenim en compte que molta gent rebutja qualsevol canvi en els seus esquemes mentals. En termes generals, però, crec que he aconseguit els objectius que vaig marcar-me.

En el primer article de tots vaig fer una petita investigació centrada en l’existència del vot ètnic a Catalunya, o sigui esbrinant si l’origen de les persones condicionava el vot. Com més o menys tothom sospitava, a Catalunya no es dóna aquesta situació, i només el PP i Ciutadans podien ser etiquetats com a partits ètnics. La meva petita recerca mostrava que el vot ve marcat més per l’edat dels electors que per l’origen d’aquests, tal i com van demostrar les gràfiques que vaig exposar. Així, els partits independentistes i federalistes gaudien d’uns votants amb els orígens ben variats i dividits a parts iguals.

Seguint aquesta tendència, en aquest article tractaré de demostrar si realment hi ha diferències socio-laborals entre la gent amb tots dos pares nascuts a Catalunya, tots dos fora de Catalunya, o amb pares d’origen mixt. Per fer-ho, he dividit aquesta petita investigació en les següents parts: professió del cap de família els anys 1991 i 2001, activitat de l’entrevistat els anys 1991 i 2001, tipus de treball els anys 2008 i 2014, classe social l’any 2014, ingressos nets mensuals en base a l’origen de la mare l’any 2015, i finalment pel nivell d’estudis entre els anys 1991, 2001, 2008, i 2014. Les dades les he extret del Sondeig d’Opinió de Catalunya -que publica l’ICPS- i del Baròmetre d’Opinió Pública del CEO. Tot i que a priori sembla enrevessat, això ens permet fer una fotografia de com era Catalunya entre el 1991 i 2001, i veure si en els darrers temps ha hagut diferències segons l’origen dels pares.

Si fem un cop d’ull a la professió del cap de família dels entrevistats l’any 1991, s’observa que destaquen els obrers entre la gent amb tots dos pares nascuts fora de Catalunya. No obstant, entre les famílies mixtes i amb tots dos pares nascuts a Catalunya també s’observa el mateix patró. Les úniques diferències realment destacades es donen en el cas dels autònoms i els pagesos, doncs encara cuejaven les diferències entre la gent vinguda de fora (establerta a les grans àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona) i una part de l’antiga classe mitja que tenia petits negocis en el comerç i l’agricultura.

91.1

Amb el pas dels anys s’observa un canvi de tendència a mesura que l’Estat del Benestar s’ha anat consolidant, les generacions més velles s’han anat morint, i l’estructura productiva modificant. En conseqüència, el nombre d’obrers entre els caps de família creix al marge de l’origen dels pares, així com baixen els empresaris, els empleats, però alhora pugen també els quadres i els autònoms entre la gent amb tots dos pares nascuts a fora de Catalunya. Aquest resultat té molta lògica, doncs molts dels nostres avis van venir de fora per treballar en feines molt dures i poc a poc van anar prosperant. L’any 2001, amb un país més barrejat i alhora menys industrialitzat, les diferències s’han fet molt més petites.

2001.1

Si fem un cop d’ull en l’activitat de l’entrevistat, aviat s’observen diferències notables vers la professió del cap de família. Així, el nombre d’obrers baixa gairebé a la meitat l’any 1991, arribant als mateixos nivells que els empleats. Tot i això, el gran toc d’atenció el trobem amb les mestresses de casa.

91.2

Amb l’entrada de la dona al món laboral observem que l’any 2001 el percentatge de mestresses de casa s’ha reduït considerablement. Ha tingut això efectes directes? Sí, ha fet créixer el nombre d’obrers al marge de l’origen dels pares i ha despuntat una mica l’atur de qui té tots dos pares nascuts fora de Catalunya. Aquesta situació és normal, doncs les primeres i les segones generacions d’immigrants parteixen amb un clar desavantatge respecte a la gent que no ha hagut de marxar per buscar-se una vida millor. Tenint en compte la història recent, es pot dir sense problemes que les diferències entre uns i altres són més aviat mínimes i que al llarg del temps s’han anat igualant.

2001.2

Amb el pas dels anys, les enquestes han anat canviant i s’han modificat les preguntes, doncs poc a poc la societat ha anat variant. A tall d’exemple, aquests són els resultats del tipus de treball que tenia la gent l’any 2008:

2008.2

Com bé s’observa, les diferències són més aviat inexistents, trobant-se com a molt que el percentatge de diferència entre els assalariats eventuals amb dos pares nascuts a Catalunya es complementi amb la dels autònoms. En definitiva, es veu clarament que no hi ha dues societats diferents amb característiques socio-econòmiques oposades. Si fem un cop d’ull a l’any 2014 passa exactament el mateix, trobant-se de nou que no hi ha diferències.

2014.2

Si fem un cop d’ull al nivell d’estudis en base a l’origen dels pares, s’observa que l’Estat del Benestar i la immersió lingüística han estat una peça clau en la consolidació d’una societat cohesionada. En paraules més planes, no hi ha diferències exagerades entre el nivell d’estudis i l’origen dels pares, especialment si tenim en compte que el punt de partida dels immigrants i dels fills dels immigrants sempre és més complicat que el dels autòctons. Això ha estat clau, doncs s’ha evitat que la població s’enguetitzés i alhora ha afavorit la mobilitat. Fixeu-vos com l’evolució produïda al llarg dels anys -1991, 2001, 2008, i 2014- ha estat més que notable.

91,3

L’any 2001 ja s’observen els efectes directes d’un ascensor social que funciona, on tothom accedeix als estudis al marge de l’origen dels seus pares. Si ho comparem amb l’any 1991, s’observa que 10 anys més tard la població està més formada.

2001.3

Arribats als anys 2008 i 2014, la tendència que s’observa és exactament la mateixa: la gent gaudeix majors nivells de formació indistintament de l’origen dels seus pares, fent-se molt més petites les diferències socials donades durant els anys 60, 70, i 80.

2008.1

L’any 2014 aquesta segueix la tendència, i el percentatge de gent amb estudis superiors és majors independentment de l’origen dels pares.

2014.1

Vist en perspectiva, l’Estat del Benestar i la immersió lingüística han estat importantíssimes per enfortir  una societat que partia de dues bases molt diferents. Així, si bé les persones amb tots dos pares nascuts fora de Catalunya ho han tingut més complicat per prosperar, s’observa que tant a nivell laboral com educatiu ho han fet al mateix ritme que les persones nascudes sota una família mixta o amb tots dos pares nascuts a Catalunya. Dit més clarament: l’ascensor social ha funcionat. Això es pot exemplificar més clarament si ens centrem estrictament en el percentatge de gent amb estudis superiors, doncs s’observa que la tendència és la mateixa al marge de l’origen dels pares.

2014.3general

Per veure com d’important ha estat aquest progrés, cal veure què passa quan segmentem entre l’auto-ubicació de classe social i l’edat en base a l’origen dels pares.  Si ho comparem entre les persones de 65 anys (o més) versus la resta de franges d’edat, observem que el percentatge de classe mitja de la gent amb un dels pares o tots dos pares nascuts fora de Catalunya és el més fluix de tots. Aquesta diferència, no obstant, es va fent més petita a mesura que la franja és més jove, i té tendència a enfortir la classe mitja al marge de l’origen. Novament es fa evident que l’ascensor social tira endavant, i  és important que funcioni per seguir pal·liant les diferències.

Classe social 2014

Evidentment, se’m pot acusar de segmentar massa l’enquesta i jugar amb uns marges d’error massa grans. Per evitar queixes, aquest cop he creuat les dades sense tindre l’edat com a variable de control (en un llenguatge més pla: sense filtrar les dades segons l’edat). Si ens hi fixem, la distribució és la mateixa al marge de l’origen dels pares. L’únic incís negatiu, però, no es troba en la classe mitja, sinó en la classe baixa; és just en aquell punt que cal lluitar per minvar les diferències entre la gent amb tots dos pares nascuts fora de Catalunya versus les persones amb orígens mixtos o tots dos pares nascuts a Catalunya.

Classe social

És factible que molts es queixin per utilitzar una auto-ubicació com la classe social a la qual es pertany, doncs la tria d’aquesta ve més marcada per les percepcions que per la realitat. Per evitar problemes, he utilitzat les dades del darrer CEO amb l’objectiu de veure si aquesta auto-ubicació és gaire diferent dels ingressos nets mensuals en base a l’origen de la mare. Com bé s’observa, les diferències en base a l’origen són mínimes, i aquestes es fan molt més petites que en l’anterior gràfica. A partir d’aquí, un pot triar entre  els ingressos nets (on un percentatge elevat de gent prefereix no contestar davant la mala imatge que té tindre diners) i unes diferències insignificants, o bé en les percepcions i en unes dades que també demostren que no hi ha divisions marcades per l’origen.

Ingressos nets

Com que hi ha usuaris que potser poden queixar-se per no utilitzar el mateix patró a l’hora de tractar les dades, en aquesta gràfica les teniu dividides entre la gent amb tots dos pares nascuts a Catalunya, tots dos pares nascuts fora de Catalunya, i els de famílies d’origen mixt. Com bé s’observa, no hi ha diferències, donant-me la raó en la gràfica anterior.

Desglo

Per últim, torno a fer-me pesat en què la millora de l’Estat del Benestar i la igualtat d’oportunitats sorgides arran de la immersió lingüística han estat fonamentals per fer de Catalunya una societat més justa i cohesionada. Per què ho dic tot això? Imagineu-vos què hauria passat amb la immigració si no haguessin les polítiques necessàries per poder progressar socialment i integrar-se. Sense l’obra dels governs de Pujol, Maragall, Montilla i fins i tot Mas, encara que aquest es va arribar a enorgullir de retallar en segons quines àrees durant el seu primer mandat i, sobretot, sense l’esforç titànic que va fer aquell grup de pares de Santa Coloma de Gramenet a principis dels anys 80, no hauríem arribat fins aquí i tindríem una societat molt més dividida i econòmicament molt més desigual. Amb un ascensor social que funciona i un sistema d’immersió lingüística que ha contribuït a què aquelles persones que venien de fora del territori poguessin escolaritzar-se i integrar-se, s’han aconseguit minvar les diferències socio-econòmiques i alhora cohesionar una societat que partia de punts molt distants. Perquè el fet de compartir i aprendre una mateixa llengua, vehicular a l’escola i d’ús a la feina, amb independència de la materna, ha aconseguit despolaritzar la població i donar-los les mateixes oportunitats de relació. El repte d’ara, però, està en aconseguir la clau de la caixa o -directament- la de l’Estat independent, doncs sense el control de les polítiques públiques i educatives estem destinats a que tornin les diferències socials.

27S: Per què pot ser un fiasco?

Tinc un amic grec, en Giorgos, amb qui vaig traçar una bona amistat durant el darrer curs de la carrera. Quan arriba el diumenge a la nit, en Giorgos i jo obrim el xat de Facebook per explicar-nos les novetats de la política grega i catalana. Primer un i després l’altre, ens expliquem qui és qui en cada país i què pot passar. Normalment, ell comença parlant de les novetats més recents, mentre que jo li explico el per què dels moviments. A tall d’exemple, fa dues setmanes vaig estar-li explicant durant gairebé tres hores el paper d’Unió, des de la Guerra Civil fins a l’actualitat, cosa que anava des de la persecució anarquista fins a la recent escissió. Així estem cada setmana, crec que el meu amic troba molt més emocionant la política catalana que la grega.

Com bé indica el títol del text, aquest article no tracta sobre les llargues estones de xerrada greco-catalanes. La realitat, sempre més dura, és que avui faré un remember del que ha passat en el darrer any, i explicaré -com ho faria amb el meu colega- per què anem tan justos de cara a les eleccions del 27S.

Fa poc més d’un any, durant el juliol de 2014, l’independentisme es trobava exultant: ERC havia guanyat per primera vegada uns comicis des de la Segona República, i aquesta victòria es donava sense mermar els suports cap a Convergència i Unió. A més a més, després de les europees del 25 de maig, s’obria un nou camí: Podemos entrava amb molta força, deixava tocada de mort a Izquierda Unida, i el PSOE quedava molt debilitat. A Catalunya el canvi era més complicat, i obria un escenari molt més pantanós. Aleshores tothom comentava que hi havia vot dual entre ERC i Podemos. Què vol dir això? Doncs que una part important dels electors tenia intenció de votar ERC a les catalanes i Podemos a les generals. Expressions com “Nou país” i “echar a la casta” feien forat entre un electorat d’esquerres, més jove, i que s’erigia com els fills dels antics votants del PSC.

Aquest vot dual, produït gràcies al frame de canvi d’ERC i l’hegemonia del mateix independentisme, va aguantar amb molta força fins el passat 9 de novembre. Aleshores, més de 2,3 milions de persones van participar en l’intent de referèndum. Un cop fet, però, s’albiraven tres opcions per mantindre viva l’onada, les quals es movien entre convocar eleccions a finals de gener, esperar-se a després de les generals, o fer-ho després de les municipals i topar contra Colau i les candidatures de Podem. Com bé sabem, van preferir-ho fer després de les municipals. L’independentisme es complicava la vida.

Fixar les eleccions plebiscitàries entre les generals i les municipals era la pitjor opció de totes. No obstant, aquesta decisió amagava les pors d’ERC i CiU: els primers lideraven totes les enquestes sense tenir els quadres suficients, mentre que els segons es veien amb molts quadres i amb menys possibilitats de guanyar les eleccions. Ambdues formacions van decidir postergar l’atac i intentar guanyar pes durant les municipals. D’aquesta manera, van convertir les eleccions a l’Ajuntament de Barcelona en un entrenament de plebiscitàries, on Colau va superar sorprenentment a Trias i va trinxar de manera brutal a ERC.

Les eleccions del passat mes de maig van deixar dues coses molt clares: el canvi no és propietat de l’independentisme i no tothom el percep de la mateixa manera. A tall d’exemple, ens en adonarem ràpidament si fem un cop d’ull a les corones metropolitanes. L’independentisme no ha fet forat dins de la primera corona (a excepció de Badalona, que té una sociologia pròpia), i ens hem de traslladar a la segona per veure una sèrie de canvis realment bojos. Un exemple d’això serien les ciutats com Cerdanyola i Ripollet, on les candidatures de la CUP han tingut un resultat excel·lent anant de la mà amb les llistes de Podem i Procés Constituent. Aquest canvi, donat sobretot al Vallès Occidental, posa en evidència la pèrdua de força de l’independentisme tradicional (en favor de la CUP) i obre una alternativa amb Podem. A efectes pràctics, el 24M, el país va girar més l’esquerra, i va ocupar una zona de joc que antigament es donava entre CiU i el PSC. Els blocs (situats entre l’independentisme i el federalisme)  tenen la mateixa força però es troben dividits entre més actors.

Després de l’estancament que no tothom ha vist, l’independentisme ha viscut unes setmanes molt frenètiques girant al voltant del debat de la famosa llista única. El resultat, però, em porta al pessimisme que Joan Sales narrava en les seves “Cartes a Màrius Torres”: des del 9N s’ha anat triant la pitjor opció de totes, fins arribar a la idea de la doble llista única entre CDC i ERC. Si després del 9N s’hagués actuat amb determinació, aquest sistema hauria obtingut uns excel·lents resultats (algutinant el vot des del centre i deixant a la CUP ocupant-se del flanc esquerra), però el fet de postergar-ho a després de les municipals ha deixat a ERC sense aquell vot dual del que gaudia. L’independentisme ja no és tan hegemònic.

De ben segur que molts us preguntareu quina és la relació entre el 9N, la llista única, i que consideri que el 27S pugui ser un fiasco. Bé, el problema de tot això rau en què no puguis ser vista com una opció de canvi. Fa un any, una bona part de l’electorat veia com a paradigmes del canvi a ERC i Podemos, donant-se el cas del vot dual que he esmentat. El referèndum del 9N va demostrar que causava un efecte bandwagon, amb un important i significatiu suport del SI-NO traduït en 232.848 vots. D’aquests, uns 30.329 eren al Baix Llobregat, 84.171 al Barcelonès, i uns 32.402 al Vallès Occidental, o sigui que el 63.08% del SI-NO es concentrava a l’AMB i va convertir la consulta en un èxit. Amb la fórmula triada per Mas, es deixa de banda una part del SI-SI i es perden els 232.848 partidaris del SI-NO, els quals són tan oberts a reformar Espanya com a la secessió. Les gràfiques que he elaborat a continuació expliquen molt bé tot això, així que cal parar atenció.

autoubicació
Gràfica 1.

Un error molt comú que té l’independentisme tradicional és el d’identificar a la CUP com l’homòleg independentista de Podemos. Com mostra la gràfica 1, el PSC queda totalment tocat dins la zona on els electors es declaren d’esquerra pura i dura, zona que Podem els ha enganxat. Si ens hi fixem més bé (com mostra la gràfica 2), els votants d’ERC i Podem aglutinen un perfil gairebé idèntic que va del centre a l’esquerra, mentre que en el cas de la CUP  es troben amb un 90% dels votants situats entre l’esquerra i l’extrema esquerra. Per tant, és molt errat pensar que aquestes 200.000 persones del SI-NO són votants potencials de la CUP. A efectes pràctics són votants que es troben a certa distància dels cupaires, per tant estem parlant de perfils diferents. Fem referència a un votant que es troba situat entre Oriol Junqueras i Pablo Iglesias, i aquest és molt possible que viri cap a Podemos/CSQEP perquè veu a Mas com “la dreta“.

Autoubicació 2
Gràfica 2.

Aquesta diferència amb la CUP es veu molt clarament si fem un cop d’ull a les gràfiques 3 i 4. En la primera d’aquestes dues s’observa que el votant de Podem i del PSC se solapen en l’autoubicació nacional, gaudint tots dos d’una forta identitat múltiple. En el cas de la CUP i ERC, tots dos destaquen pel seu sentiment únicament català. Si ens hi fixem en la darrera gràfica elaborada a partir dels resultats del CIS de gener, la simpatia cap a Podemos i el PSOE és inversament proporcional segons l’edat. Així, el votant violeta és jove, prové de la zona d’influència socialista, i s’observa que en l’eix esquerra-dreta està més a prop d’ERC que de la CUP. No obstant, aquest votant de centre-esquerra votarà allà on es senti ideològicament més proper entre els eixos nacional i social.

Gràfica 3.
Gràfica 3.
Gràfica 4.
Gràfica 4.

Amb aquesta situació, el gran error de Mas és exposar-se tant i convertir la campanya electoral del 27S en un plebiscit sobre la seva gestió, deixant orfes a 200.000 votants potencials obtinguts gràcies al vot dual. A més, tal i com s’observa als mitjans, se sap sobradament que CSQEP convertirà les plebiscitàries del 27S en una campanya contra Mas, fent que l’èxit electoral de l’independentisme es fonamenti en què llista Truelefter no tingui un líder amb cara i ulls. Així, aquell votant dual de centre-esquerra, que fa un any es trobava entre el SI-SI i el SI-NO, s’enfronta amb un dilema molt important: votar a un President que li ha retallat en sanitat i educació, o donar-li peu a “Podemos” i que un canvi de govern a Catalunya doni ales a un canvi de govern a Espanya.

Optant per la tècnica del catenacció, l’independentisme va més just del que sembla per assolir la majoria absoluta aquest 27S. La campanya de Junts pel Sí pot salvar els mobles si es guia des d’una segmentació brutal, explotant els principals caps de llista i portant la batuta durant tota la campanya. Només així, i amagant a Mas i Junqueras, CSQEP podria quedar-se com la formació liderada per un vell comunista tronat que fagocita part del seu electorat amb PSC i Ciutadans. Si això passa, ens podem trobar que la CUP sigui vista per part dels votants com una opció més propera que la coalició entre Podem i ICV, però abans haurien d’abandonar el seu assemblearisme i treure’n suc al carisma d’Antonio Baños. Pel que sembla ser, a la CUP van brindar amb cava i cervesa quan es van assabentar de què Lluís Rabell era el candidat de CSQEP.

L’independentisme tradicional s’ha complicat la vida aquest darrer any; ha fet una consulta in extremis, ha postergat unes eleccions que han estancat el seu suport, i han triat un tipus de coalició electoral que posa al capdavant els seus líders i exclou a un percentatge elevat de votants. No obstant, i malgrat que sigui més complicat arribar a la majoria absoluta, la competència ha triat uns caps de llista que donen molt de joc a Junts pel Sí i la CUP. No fa falta recordar, com sovint li dic al meu amic grec, que la cosa podria anar molt malament si no fos per l’incompetència del rival. Més val que tinguem clar que no anem tan sobrats.

Hi ha vot ètnic a Catalunya?

Fal·làcia: 1 adj. [LC] Que cerca d’enganyar. Un home fal·laç.                 2 adj. [LC] Que enganya amb falses aparences. El Crónica Global és un diari digital que engloba tot l’espectre intel·lectual del unionisme a Catalunya. De fet, la seva estructura formada per opinadors del PSC, Ciutadans, i el Partit Popular és una còpia del bloc constitucionalista que van … Read more Hi ha vot ètnic a Catalunya?